Ăn chay có tốt cho sức khỏe không?

Ăn chay được mọi người cảm nhận theo những cách khác nhau. Đối với một số người, đó là một lối sống lành mạnh, đối với những người khác, đó là sự tự hành hạ bản thân. Y học cổ truyền không hoan nghênh nó, trong khi y học thay thế coi nó như một phương pháp hiệu quả để điều trị nhiều bệnh. Hãy cố gắng tìm ra ai đúng. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem những ngày nhịn ăn có lợi hay có hại cho sức khỏe cũng...