آیا روزه برای سلامتی مفید است؟

درک روزه توسط افراد مختلف است. برای برخی این یک سبک زندگی سالم و برای برخی دیگر خود شکنجه است. طب سنتی از آن استقبال نمی کند، در حالی که طب جایگزین آن را روشی موثر برای درمان بسیاری از بیماری ها می داند. بیایید سعی کنیم بفهمیم حق با چه کسی است. ما متوجه می شویم که آیا روزهای روزه داری برای سلامتی مفید است یا مضر و چه مدت و چند وقت یکبار روزه گرفتن بی خطر است.