Czy post jest dobry dla zdrowia?

Post jest postrzegany przez ludzi na różne sposoby. Dla jednych to zdrowy styl życia, dla innych to samoudręka. Medycyna tradycyjna nie przyjmuje tego z zadowoleniem, podczas gdy medycyna alternatywna uważa to za skuteczną metodę leczenia wielu chorób. Spróbujmy dowiedzieć się, kto ma rację. Dowiemy się, czy dni postu są pożyteczne, czy szkodliwe dla zdrowia oraz jak długo i często można pościć...